This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Visaptverošas 21. gadsimta prasmes ir ļoti svarīgas, lai risinātu neskaidru nākotni un palīdzētu Eiropai būt noturīgākai un reaģēt uz izaicinājumiem, ko rada pieaugošā globalizācija, internacionalizācija, pāreja uz zināšanām balstītu ekonomiku un strauja tehnoloģiju attīstība. Darba devēji bieži atzīst, ka dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) absolventiem trūkst 21. gadsimta prasmju, kas savukārt neļauj viņiem ieviest jauninājumus, attīstīties un pielāgoties, nestabilos laikos.

Eiropas prasmju panorāmā apkopota informācija par 21. gadsimta prasmēm, kuras darba tirgus meklē STEM absolventos, pamatojoties uz Eiropas mēroga darba devēju aptauju. Ziņojuma mērķis ir noteikt pašreizējo situāciju attiecībā uz 21. gadsimta prasmēm, izaicinājumiem un iespējām, kā arī izaicinājumus pašreizējās pedagoģiskajās pieejās. Eiropas prasmju panorāmas ziņojums informē Eiropas universitātes par prioritārām darbībām, lai uzlabotu mācīšanu un 21. gadsimta prasmju attīstību. Tā arī sniedz noderīgu informāciju studentiem, darba devējiem, darba ņēmējiem un politikas veidotājiem par darba tirgus prasībām, kas nepieciešamas, lai izstrādātu prasmju attīstības stratēģijas visos līmeņos. Ziņojums aptver visas Eiropas valstis, īpašu uzmanību pievēršot Latvijai un Serbijai.

© 2024 Be21 Skilled. All rights reserved
menuchevron-down