This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Добро развијене вештине 21. века су од виталног значаја за суочавање са неизвесном будућношћу и помажу Европи да буде отпорнија и одговори на изазове изазване растућом глобализацијом, интернационализацијом, преласком на економију засновану на знању и брзим технолошким развојем. Послодавци често наводе да дипломираним студентима науке, технологије, инжењерства и математике (СТЕМ) недостају вештине 21. века, што их заузврат спречава да иновирају, развијају и прилагођавају се у несигурним, променљивим временима.

Панорама европских вештина описује вештине 21. века, које тржиште рада тражи код недавних дипломаца СТЕМ-а, на основу анкете послодаваца широм Европе. Извештај има за циљ да разграничи тренутно стање у погледу потреба, изазова и могућности за вештинама 21. века, као и да укаже на изазове у тренутним педагошким приступима учењу вештина 21. века. Важно је да Европски извештај о панорами вештина информише европске универзитете о областима приоритетних акција за побољшање наставе и развој вештина 21. века. Такође пружа корисне информације студентима, послодавцима, запосленима и креаторима политика о захтевима тржишта рада који су потребни за развој стратегија развоја вештина на свим нивоима. Извештај покрива све европске земље, са посебним фокусом на Летонију и Србију.

© 2024 Be21 Skilled. All rights reserved
menuchevron-down