This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Извештај о нацрту вештина према регионалним саветима има за циљ да олакша разумевање и идентификацију и развој вештина 21. века у контексту специфичном за регион и релевантном за тржиште рада кроз заједничке напоре свих заинтересованих страна. Извештај детаљно описује модалитете и аспекте успостављања успешне и разноврсне сарадње заинтересованих страна, која има задатак да процени и развије вештине 21. века вођене потребама тржишта рада, технолошким трендовима и разликама које проистичу из родне различитости.

Извештај се састоји од следећих поглавља:

  • Прво поглавље описује критеријуме за ангажоване и предузетничке универзитете као повољно окружење за развој вештина 21. века.
  • Друго поглавље описује теоријски оквир за различите стратегије и приступе ангажовању заинтересованих страна, на основу прегледа научне литературе.
  • Треће поглавље описује постојеће национално искуство и механизме за ангажовање заинтересованих страна у Летонији и Србији – земљама у којима ће резултати пројекта бити пилотирани. Такође резимира закључке из интервјуа са заинтересованим странама, укључујући и предложена побољшања.
  • Предлог нацрта за ангажовање заинтересованих страна, који детаљно описује модел ангажовања заинтересованих страна, главне механизме и одговорности, описан је у четвртом поглављу.
  • Главни закључци, референце и анекси се налазе на крају извештаја, а сажетак – на почетку извештаја.
© 2024 Be21 Skilled. All rights reserved
menuchevron-down